I Seminarium Jungowskie – Archetypy i Życie

 

23 czerwca 2018 w Katowicach odbyło się pierwsze, organizowane przez Akademię Jungowską, Seminarium Jungowskie.

Poniżej systematycznie będziemy udostępniać materiały z tego wydarzenia.

 

Program wydarzenia:

 

Materiały prelegentów:

Małgorzata Kalinowska (Instytut Studiów Kulturowych Raven) – Indywiduacja w czasach zbiorowej regresji;

Indywiduacja w czasach zbiorowej regresji – PREZENTACJA

Zenon Waldemar Dudek (Wydawnictwo Eneteia) – Linia życia. Między konwencjami a archetypami;

Atena – ROZDZIAŁ KSIĄŻKI: Z.W.  Dudek „Psychologia mitów greckich” ;

Demeter i Kora – ROZDZIAŁ KSIĄŻKI: Z.W.  Dudek „Psychologia mitów greckich”;

Linia życia jako proces i archetypowe zadanie – ARTYKUŁ w: „ALBO albo” ;

Linia życia. Program dla Liderów – ARTYKUŁ w „Psychiatra. Pismo dla praktyków”;

Mirosław Giza (Psychoanalityk Jungowski) – Rozwój osobowości. Etapy życia

Rozwój osobowości. Etapy życia – PREZENTACJA;

Aleksandra Szczepaniak – Cykl życia według Erela Shalita;

Cykl życia według Erela Shalita – PREZENTACJA;

Anna GierlińskaC.G. Jung i ekopsychologia;

C.G. Jung i ekopsychologia – PREZENTACJA;

A. Gierlińska, Ekopsychologia i Carl Gustaw Jung – ARTYKUŁ w: „ALBO albo”;

Mirosław PirógMetoda konstruktywna jako punkt wyjścia hermeneutyki Jungowskiej;

Metoda konstruktywna jako punkt wyjścia hermeneutyki Jungowskiej – ARTYKUŁ;