Życie, dzieło i inspiracje C.G. Junga

06 września 2018; godz. 17.00

 

Pierwszy wykład wprowadzający zaczniemy od zapoznania się z biografią C.G. Junga. Pokażę powiązania pomiędzy kolejnymi fazami jego życia a rozwojem jego dzieła, szczególnie zwracając uwagę na znaczenie słynnej „Czerwonej księgi” w kształtowaniu się zarówno osobowości samego Junga, jak i jego poglądów psychologicznych. Omówię także inne źródła jego psychologii oraz wpływ koncepcji Junga na współczesną kulturę.

 

 

Struktura psychiki według C.G. Junga

20 września 2018; godz. 17.00

 

W drugim wykładzie wprowadzającym przedstawię strukturę psychiki tak, jak ją widzi psychologia Junga. Omówię jej podstawowe założenia, zwracając  szczególną uwagę na prawa rządzące procesami psychicznymi, w których główną rolę odgrywa relacja przeciwieństw. Przedstawię zarys teorii typów psychologicznych Junga. Następnie przejdę do prezentacji struktury świadomości, potem omówię pojęcie nieświadomości indywidualnej i kompleksów, by na koniec przejść do nieświadomości zbiorowej i archetypów.

 

Proces indywiduacji

04 października 2018; godz. 17.00

 

Trzeci wykład wprowadzający będzie poświęcony omówieniu Jungowskiej koncepcji rozwoju psychicznego, czyli procesu indywiduacji. Omówię jego podstawowe etapy, wyznaczane przez archetypy indywiduacji (Cień, Anima, Animus, Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń). Porównam też indywiduację do innych psychologicznych koncepcji rozwoju osobistego i duchowego.