Program Akademii

Wykłady:

Wykład I – Życie, dzieło i inspiracje C.G. Junga – 16 września 2016

C.G. Jung

Wykład wprowadzający zapozna nas z życiem C.G. Junga, które jest nierozerwalnie związane z jego dziełem. Poznamy źródła jego psychologii, które wykraczają daleko poza psychoanalizę Freuda. Omówimy też współczesne zastosowania jego koncepcji w psychologii, filozofii religii i innych dziedzinach wiedzy. Przeczytaj więcej.

Wykład II – Struktura psychiki według Junga – 30 września 2016

czerwona księga 8W tym wykładzie zapoznamy się ze strukturą psychiki według psychologii Junga. Poznamy podstawowe założenia psychologii Junga, takie jak rola przeciwieństw w funkcjonowaniu psychiki. Następnie przejdziemy do omówienia struktury świadomości, kompleksów, nieświadomości zbiorowej, indywiduacji, archetypów i symboli. Przeczytaj więcej.

Warsztaty:

Kobiecość i męskość – odkrywanie pełni – 29 października 2016

czerwona księga 12

Kobiecość i męskość stanowią bodaj najpotężniejszą parę przeciwieństw i jak wszystkie przeciwieństwa nieustannie dopełniają się i potrzebują siebie nawzajem współgrając w harmonijnym tańcu. Każda kobieta ma dostęp do swej wewnętrznej męskości w postaci animusa, a każdy mężczyzna do swej kobiecości w postaci animy. Warsztat jest zaproszeniem do zgłębiania naszej kobiecości i męskości. Będziemy wspólnie odkrywać swoją animę i animusa i przyglądać się kobiecym i męskim potrzebom. Poszukamy również sposobów na harmonizowanie tych pierwiastków w naszym codziennym życiu. Przeczytaj więcej.

Spotkanie z cieniem – 19 listopada 2016

czerwona księga - brodacz

W naszym codziennym życiu dbamy bardzo o nasz wizerunek, budując w ten sposób to, co Jung nazywa personą. Persona jest naszą ważną częścią, nasza wizytówką, stanowiąc wszystko to, z czym się chętnie identyfikujemy. Z czymś się utożsamiamy, wszystko inne zaś odrzucamy. W ten sposób powstaje w nas rozłam na personę i cień – wszystko to, co budując nasz wizerunek odrzuciliśmy. Warsztat jest zaproszeniem do wspólnego odkrywania obu tych biegunów. Będziemy przyglądać się naszej personie oraz poznawać nasz cień. Poszukamy też ścieżki wyjścia z tego dualistycznego mechanizmu i sposobów integrowania naszego wewnętrznego rozłamu. Przeczytaj więcej.

Marzenia senne – głos wewnętrznej mądrości – 10 grudnia 2016

czerwona księga wąż czarny

Marzenia senne często wydają się nam pociągające, tajemnicze czasem niepokojące ale i niezrozumiałe. Ich szczególny język, odmienny od codziennego, i szczególny klimat może nas intrygować, a zarazem stanowić inspirację. Warsztat jest okazją do przyjrzenia się znaczeniom snów w naszym życiu. Będziemy opowiadać nasze sny, poszukiwać ich sensów i poznawać ich symbolikę. Poznamy funkcje i strukturę marzeń sennych, jak również metody pracy z nimi i ich interpretacji. Będziemy pracować z konkretnymi snami uczestników. Przeczytaj więcej.

Podróż bohatera – 14 stycznia 2017

czerwona księga 13

Mit drogi bohatera opisuje ścieżkę, którą podążamy przez życie. W tej podróży mijamy trzy etapy stając się tym, kim jesteśmy. Wyruszamy z domowej przystani, zmagamy się z życiem i wyzwaniami, które przynosi, spotykając pomocników i mentorów, wreszcie wzbogaceni doświadczeniami, wracamy do siebie i odkrywamy swoje miejsce w świecie. W naszej podróży odkrywamy swoje powołanie i pasje. W trakcie warsztatu będziemy przyglądać się archetypom bohaterów naszego życia i ich wędrówce. Przyjrzymy się fikcyjnym bohaterom mitów, baśni, powieści, filmów czy seriali, które nas inspirują. Spojrzymy też w przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość naszego wewnętrznego bohatera. Przeczytaj więcej.

Rzeka życia – 04 lutego 2017

czerwona księga morze wiary

Nasze życie niczym strumień wytryskuje ze źródła i płynie dążąc do swego ujścia. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie możemy też odczynić tych wydarzeń z naszego życia, które zadecydowały o jego kształcie. Rzeka jest symbolem nieustannej zmiany procesu, którym jest samo życie. Jest też manifestacją naszej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, naszych relacji z samymi sobą, innymi i Naturą. W trakcie warsztatu będziemy przyglądać się tym relacjom. Poprzez proces medytacji i rysowania rzeki naszego życia zbliżymy się do istoty naszej więzi z naszym wnętrzem oraz innymi istotami w naszym życiu. Przeczytaj więcej.

Mandala życia – 11 marca 2017

czerwona księga 9

Mandala to według Junga symbol jednoczący wyrażający najdoskonalej pełnię psychiczną człowieka. Mandala to okrąg wykazujący na centralny punkt naszej psychiki, czyli archetyp jaźni. Dynamicznie ujęta przedstawia proces integracji osobowości, zjednoczenia tworzących ją przeciwieństw. W procesie rysowania mandali będziemy poszukiwać naszej pełni integrując różne aspekty naszej psychiki. Przyjrzymy się temu, jak jawi się nasze „tu i teraz”. Warsztat będzie też podsumowaniem i dopełnieniem całego cyklu Akademii Jungowskiej. Przeczytaj więcej.