Wykłady:

Życie, dzieło i inspiracje C.G. Junga

 

Pierwszy wykład wprowadzający zapozna nas z życiem C.G. Junga, które jest nierozerwalnie związane z jego dziełem. Poznamy źródła jego psychologii oraz kolejne etapy jej rozwoju. Omówimy też zastosowania jego koncepcji w psychologii i filozofii religii, jak również wpływ jego dzieła na współczesną kulturę. Przeczytaj więcej.

 

Struktura psychiki według C.G. Junga

 

W drugim wykładzie wprowadzającym zapoznamy się ze strukturą psychiki według psychologii Junga. Poznamy podstawowe założenia psychologii Junga, prawa rządzące procesami psychicznymi, w których główną rolę odgrywa struktura przeciwieństw. Następnie przejdziemy do omówienia struktury świadomości, nieświadomości indywidualnej oraz nieświadomości zbiorowej i archetypów. Przeczytaj więcej.

 

Proces indywiduacji

 

Trzeci wykład wprowadzający będzie poświęcony omówieniu Jungowskiej koncepcji rozwoju psychicznego, czyli procesu indywiduacji. Zapoznamy się z jego podstawowymi etapami, wyznaczanymi przez archetypy indywiduacji (Cień, Anima, Animus, Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń). Porównamy też indywiduację do innych psychologicznych koncepcji rozwoju osobistego i duchowego. Przeczytaj więcej.

 

 

 

Warsztaty:

 

Kobiecość i męskość – odkrywanie pełni

czerwona księga 12

Kobiecość i męskość stanowią bodaj najpotężniejszą parę przeciwieństw i jak wszystkie przeciwieństwa nieustannie dopełniają się i potrzebują siebie nawzajem współgrając w harmonijnym tańcu. Każda kobieta ma dostęp do swej wewnętrznej męskości w postaci animusa, a każdy mężczyzna do swej kobiecości w postaci animy. Warsztat jest zaproszeniem do zgłębiania naszej kobiecości i męskości. Będziemy wspólnie odkrywać swoją animę i animusa i przyglądać się kobiecym i męskim potrzebom. Poszukamy również sposobów na harmonizowanie tych pierwiastków w naszym codziennym życiu. Przeczytaj więcej.

 

Spotkanie z cieniem

czerwona księga - brodacz

W naszym codziennym życiu dbamy bardzo o nasz wizerunek, budując w ten sposób to, co Jung nazywa personą. Persona jest naszą ważną częścią, nasza wizytówką, stanowiąc wszystko to, z czym się chętnie identyfikujemy. Z czymś się utożsamiamy, wszystko inne zaś odrzucamy. W ten sposób powstaje w nas rozłam na personę i cień – wszystko to, co budując nasz wizerunek odrzuciliśmy. Warsztat jest zaproszeniem do wspólnego odkrywania obu tych biegunów. Będziemy przyglądać się naszej personie oraz poznawać nasz cień. Poszukamy też ścieżki wyjścia z tego dualistycznego mechanizmu i sposobów integrowania naszego wewnętrznego rozłamu. Przeczytaj więcej.

 

Marzenia senne – głos wewnętrznej mądrości

czerwona księga wąż czarny

Marzenia senne często wydają się nam pociągające, tajemnicze czasem niepokojące ale i niezrozumiałe. Ich szczególny język, odmienny od codziennego, i szczególny klimat może nas intrygować, a zarazem stanowić inspirację. Warsztat jest okazją do przyjrzenia się znaczeniom snów w naszym życiu. Będziemy opowiadać nasze sny, poszukiwać ich sensów i poznawać ich symbolikę. Poznamy funkcje i strukturę marzeń sennych, jak również metody pracy z nimi i ich interpretacji. Będziemy pracować z konkretnymi snami uczestników. Przeczytaj więcej.