Mirosław Piróg
Mirosław Piróg

dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; studiował fizykę teoretyczną i filozofię; autor książek „Psyche i symbol” (Kraków 1999), „Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego” (Katowice 2011), oraz kilkudziesięciu artykułów; redaktor „Odcieni gnozy” (Katowice 2007). Prowadzi wykłady publiczne i warsztaty, ukazujące powiązania pomiędzy współczesną nauką a starożytnymi tradycjami mądrościowymi, takie jak Akademia Jungowska,  Archetypy duchowości Wschodu i Zachodu czy Filozofia jogi. Jego zainteresowania naukowe to psychologia głębi C.G. Junga oraz jej implikacje filozoficzne i kulturowe, antropologia i filozofia religii.

Psychologia Junga jest dla mnie od ponad trzydziestu lat głównym źródłem inspiracji i podstawowym narzędziem rozumienia siebie samego. Filozofia, religia, kultura i psychologia łączą się w jego dziele w spójną całość, której fundamentem jest całkowitość człowieka. Pojmuję życie jako dążenie do tej całkowitości, przejawiającej się poznawaniu samego siebie, jak i w związkach oraz relacjach z innymi. W prowadzonych przeze mnie wykładach i warsztatach zawsze dążę do przekazania wiedzy o tym, jak możemy osiągnąć ową całkowitość. Pozwala ona nam dobrze funkcjonować i osiągnąć satysfakcję w życiu, jak również pozwala stać się wartościowymi członkami społeczeństwa. Psychologia jungowska jest ścieżką, dzięki której nasze życie nabiera sensu, jest współczesną formą poszukiwania tego, co starożytna filozofia nazywała szczęściem.