Serdecznie zapraszam na sesje doradztwa filozoficznego!

Czym jest  doradztwo filozoficzne?

Filozofia jest sztuką rozmowy, rozmowy przynoszącej świadomość. Doradztwo filozoficzne to zatem nic innego jak dialog służący budowaniu świadomości, jej poszerzeniu i rozwojowi. Wbrew nazwie doradca filozoficzny nie daje rad, a raczej towarzyszy w rozmowie i tworzy warunki do innego spojrzenia na nasze problemy i troski. Czasem mogą one być banalne, ot, zwykłe trudności dnia codziennego, a czasem bolesne, związane z egzystencjalnymi wyborami i trudnymi sytuacjami (żal, choroba, wina, żałoba).

Filozofia, zarówna ta zachodnia, jak i wschodnia, dysponuje wieloma koncepcjami, metodami i narzędziami, wypracowanymi przez pokolenia myślicieli, które mogą służyć pomocą w dokonywaniu przez nas wyborów, konfrontowaniu się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Dialog z doradcą filozoficznym służy polepszeniu naszego życia, pomaga usunąć bariery i przeszkody, wytwarzane przez nasze błędne przekonania.

Istotna w doradztwie filozoficznym jest możliwość przyjrzenia się z różnych punktów widzenia danemu problemowi, sytuacji. Doradztwo filozoficzne leczy nasze myśli, jego celem jest wytworzenie nowej perspektywy, z której możliwe jest inne spojrzenie na to, co nas dręczy i wyzwolenie się od cierpienia, od traum życia codziennego.

Jak to będzie wyglądało? Kwestie organizacyjne

Zapraszam na sesje doradztwa filozoficznego, które będą się odbywały na Messengerze, platformie Zoom albo MS Teams.

Czas trwania sesji to 60 minut. Opłata za jedną sesję to 150 zł. Po umówieniu spotkania prześlę na maila link do pokoju i numer konta do przelewu.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt na maila: mirug@wp.pl lub pod nr telefonu: 509 145 922.

Kim jestem?

Nazywam się Mirosław Piróg. Jestem pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, od ponad 25 lat prowadzę wykłady, seminaria i warsztaty ukazujące powiązania między psychologią C.G. Junga a starożytnymi tradycjami mądrościowymi. Należę do Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego. Jestem autorem dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów, skupionych wokół zagadnień filozofii i psychologii religii. Na kierunku Doradztwo Filozoficzne i Coaching prowadzę wykłady z podstaw doradztwa filozoficznego i jestem opiekunem praktyk dla przyszłych doradców filozoficznych. W ramach Akademii Jungowskiej prowadziłem warsztaty z psychologii Junga i grupy marzeń sennych. W swojej pracy doradczej korzystam z psychologii głębi C.G. Junga, psychologii i filozofii egzystencjalnej, filozofii Wschodu (taoizm, buddyzm) i filozofii Zachodu (stoicyzm, epikureizm).