Zapraszamy do lektury artykułów:

  1. A. Gierlińska, Ekopsychologia i Carl Gustaw Jung. Od bojaźni do miłości życia, ALBO albo Problemy Psychologii i kultury, 2/2017;
  2. M. Piróg, Jednostka a zbiorowość. O pewnym aspekcie duchowości w ujęciu C.G. Junga, ALBO albo Problemy psychologii i kultury, 1/2017;
  3. M. Piróg, Mandala kultury. Pytanie o edukację, ALBO albo Problemy psychologii i kultury, 2/2016;
  4. A. Gierlińska, Podróż bohatera. Mit bohaterski jako inspiracja w procesie edukacji, ALBO albo Problemy psychologii i kultury, 2/2016;