Sny o traceniu zębów

Wielu osobom śni się, że tracą zęby. To sny nader nieprzyjemne i przejmujące. Warto zatem zapoznać się z tym, co o takich snach napisał C.G. Jung w liście do Elined Kotschnig, napisanym 16 kwietnia1936:

Droga Pani

Symbolika tracenia zębów ma pierwotne znaczenie tracenia zdolności chwytania, ponieważ w pierwotnych warunkach i w królestwie zwierząt, zęby i usta to organ chwytania. Jeśli ktoś traci zęby, to traci zdolność chwytania czegoś. To może oznaczać utratę rzeczywistości, związku, samokontroli itp. Angielskie słowo ‘grip’ (‘chwytać’) jest zawarte w niemieckim ‘Begriff’ (‘pojęcie’). Łacińskie ‘conceptio’ oznacza to samo, tj. uchwycenie czegoś. Dlatego utrata zębów znaczy także utratę jakiegoś pojmowania świata, dotąd wartościowej opinii czy postawy”.

Źródło: C.G. Jung, „Letters” vol.1 , s. 212.