Akademia Jungowska

Czym jest Akademia Jungowska?

Akademia Jungowska

Akademia Jungowska

Akademia Jungowska jest inicjatywą, której celem jest wszechstronne zapoznanie jej uczestników z psychologią głębi C.G. Junga. Obejmuje ona część teoretyczną, którą stanowią wykłady wprowadzające w świat myśli Junga. Natomiast część praktyczna to cykl warsztatów, które pozwolą na doświadczenie na sobie działania psychologii jungowskiej i zintegrowanie jej ze swoim życiem. Dostarczą one narzędzi do pracy z własną psychiką, do samopoznania, takie jak analiza marzeń sennych, wizualizacja, rysunek i aktywna imaginacja. Celem Akademii Jungowskiej jest ukazanie unikalnej ścieżki rozwoju wewnętrznego, dzięki której możemy nie tylko poznać siebie samego, ale też sprawniej funkcjonować we współczesnym świecie.

 Psychologia Junga jest dla mnie od ponad trzydziestu lat głównym źródłem inspiracji i podstawowym narzędziem rozumienia siebie samego. Filozofia, religia, kultura i psychologia łączą się w jego dziele w spójną całość, której fundamentem jest całkowitość człowieka. Pojmuję życie jako dążenie do tej całkowitości, przejawiającej się poznawaniu samego siebie, jak i w związkach oraz relacjach z innymi. W prowadzonych przeze mnie wykładach i warsztatach zawsze dążę do przekazania wiedzy o tym, jak możemy osiągnąć ową całkowitość. Pozwala ona nam dobrze funkcjonować i osiągnąć satysfakcję w życiu, jak również pozwala stać się wartościowymi członkami społeczeństwa. Psychologia jungowska jest ścieżką, dzięki której nasze życie nabiera sensu, jest współczesną formą poszukiwania tego, co starożytna filozofia nazywała szczęściem.

Mirosław Piróg

Psychologia głębi C.G. Junga to dla mnie przede wszystkim poznawanie samej siebie, nieustająca podróż w nieznane. Sny, mity i baśnie stają się punktem wyjścia do odkrywania nowych obszarów psychicznych i nieustającej zmiany. Wyruszając w tę podróż do samej siebie mogę być pewna, że na swej drodze spotkam nieznane, fascynujące i ciekawe postaci, których barwna różnorodność odsłoni przede mną pełnię mnie samej. Warsztaty, które prowadzę, to zaproszenie do takiej podróży. 

Anna Gierlińska

Dla kogo?

Warsztaty i wykłady Akademii Jungowskiej kierujemy do wszystkich, którzy chcą się rozwijać, w szczególności do osób, które pracują z ludźmi.

Jeśli:

 • Chcesz odkrywać nieznane obszary swojej psychiki;

 • Pragniesz pogłębić rozumienie siebie w relacjach z innymi, w tym z płcią przeciwną;

 • Intrygują Cię marzenia senne i poszukujesz w nich inspiracji i wskazówek;

 • Poszukujesz nowych kierunków rozwoju osobistego lub zawodowego;

 • Potrzebujesz inspiracji i ożywczej energii, by przełamać impas lub przekroczyć życiowy kryzys;

 • Interesujesz się psychologią C.G. Junga;

To Akademia Jungowska jest dla Ciebie.

O warsztatach:

Każdy z warsztatów będzie poświęcony innemu tematowi inspirowanemu psychologią jungowską. Więcej o tematyce warsztatów można przeczytać w programie Akademii.

W trakcie warsztatów będziesz mieć możliwość:

 • Poznawać siebie i rozwinąć swój potencjał;

 • Nauczyć się korzystać ze sprawdzonych narzędzi do pracy z własną psychiką;

 • Przyjrzeć się swoim snom, wyruszyć w podróż do własnego wnętrza czy poznać mity rządzące Twoim życiem;

 • Sprawdzić jak za pomocą analizy marzeń sennych, rysunku, wizualizacji, czy aktywnej imaginacji podążać ścieżką samopoznania;

 • Korzystać ze swoich naturalnych talentów artystycznych w procesie poznawania siebie;

Historia Akademii:

Akademia Jungowska powstała w 2010 roku i była prowadzona przez Mirosława Piróga w różnych miastach (Katowice, Kraków, Sosnowiec, Rybnik, Bielsko-Biała). Obecna edycja odbywa się w zmienionej formie, dzięki poszerzeniu oferty warsztatowej poprzez współuczestnictwo Anny Gierlińskiej.

O Jungu:

C.G. Jung

C.G. Jung

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) szwajcarski psychiatra, psycholog, twórca psychologii analitycznej. W latach 1907 – 1913 współpracował z Zygmuntem Freudem. Po rozstaniu z Freudem stworzył własną koncepcję psychologiczną, która kładzie nacisk na aktywny, twórczy charakter nieświadomości. Nieświadomość w jego ujęciu jest powszechną podstawą procesów psychicznych, nie jest tylko nieświadomością indywidualną, tworzącą się w trakcie życia człowieka, lecz nieświadomością zbiorową, będącą matrycą naszego życia psychicznego. W nieświadomości zbiorowej odnajdujemy fundamentalne wzorce funkcjonowania psychicznego, które Jung nazwał archetypami. Poprzez konfrontację z archetypami dokonuje się proces rozwoju świadomości, nazwany przez Junga indywiduacją. Dzięki niej człowiek staje się zintegrowaną całością psychiczną, określaną przez niego mianem jaźni. Dzieło Junga pokazuje, że „żaden człowiek nie jest samotna wyspą”, że każdy z nas jest powiązany głębokimi więziami z całością ludzkości. Zarazem jednak pokazuje, że na każdym człowieku spoczywa brzemię indywidualnego rozwoju, dzięki któremu staje się on czymś więcej niż tylko trybikiem w maszynie ludzkości. Swe rozważania Jung zobrazował przykładami z kultur i religii całego świata, dostarczając współczesnemu człowiekowi możliwości zrozumienia na czym polega rozwój psychiczny i duchowy.