Życie, dzieło i inspiracje C.G. Junga

01 września 2017; godz. 18.00

 

Pierwszy wykład wprowadzający zapozna nas z życiem C.G. Junga, które jest nierozerwalnie związane z jego dziełem. Poznamy źródła jego psychologii oraz kolejne etapy jej rozwoju. Omówimy też zastosowania jego koncepcji w psychologii i filozofii religii, jak również wpływ jego dzieła na współczesną kulturę.

 

 

Struktura psychiki według C.G. Junga

15 września 2017; godz. 18.00

 

W drugim wykładzie wprowadzającym zapoznamy się ze strukturą psychiki według psychologii Junga. Poznamy podstawowe założenia psychologii Junga, prawa rządzące procesami psychicznymi, w których główną rolę odgrywa struktura przeciwieństw. Następnie przejdziemy do omówienia struktury świadomości, nieświadomości indywidualnej oraz nieświadomości zbiorowej i archetypów.

 

Proces indywiduacji

29 września 2017; godz. 18.00

 

Trzeci wykład wprowadzający będzie poświęcony omówieniu Jungowskiej koncepcji rozwoju psychicznego, czyli procesu indywiduacji. Zapoznamy się z jego podstawowymi etapami, wyznaczanymi przez archetypy indywiduacji (Cień, Anima, Animus, Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń). Porównamy też indywiduację do innych psychologicznych koncepcji rozwoju osobistego i duchowego.