Kobiecość i męskość – odkrywanie pełni

czerwona księga 12

Kobiecość i męskość stanowią bodaj najpotężniejszą parę przeciwieństw i jak wszystkie przeciwieństwa nieustannie dopełniają się i potrzebują siebie nawzajem współgrając w harmonijnym tańcu. Każda kobieta ma dostęp do swej wewnętrznej męskości w postaci animusa, a każdy mężczyzna do swej kobiecości w postaci animy. Warsztat jest zaproszeniem do zgłębiania naszej kobiecości i męskości. Będziemy wspólnie odkrywać swoją animę i animusa i przyglądać się kobiecym i męskim potrzebom. Poszukamy również sposobów na harmonizowanie tych pierwiastków w naszym codziennym życiu. Przeczytaj więcej.

 

Spotkanie z cieniem

czerwona księga - brodacz

W naszym codziennym życiu dbamy bardzo o nasz wizerunek, budując w ten sposób to, co Jung nazywa personą. Persona jest naszą ważną częścią, nasza wizytówką, stanowiąc wszystko to, z czym się chętnie identyfikujemy. Z czymś się utożsamiamy, wszystko inne zaś odrzucamy. W ten sposób powstaje w nas rozłam na personę i cień – wszystko to, co budując nasz wizerunek odrzuciliśmy. Warsztat jest zaproszeniem do wspólnego odkrywania obu tych biegunów. Będziemy przyglądać się naszej personie oraz poznawać nasz cień. Poszukamy też ścieżki wyjścia z tego dualistycznego mechanizmu i sposobów integrowania naszego wewnętrznego rozłamu. Przeczytaj więcej.

 

Marzenia senne – głos wewnętrznej mądrości

czerwona księga wąż czarny

Marzenia senne często wydają się nam pociągające, tajemnicze czasem niepokojące ale i niezrozumiałe. Ich szczególny język, odmienny od codziennego, i szczególny klimat może nas intrygować, a zarazem stanowić inspirację. Warsztat jest okazją do przyjrzenia się znaczeniom snów w naszym życiu. Będziemy opowiadać nasze sny, poszukiwać ich sensów i poznawać ich symbolikę. Poznamy funkcje i strukturę marzeń sennych, jak również metody pracy z nimi i ich interpretacji. Będziemy pracować z konkretnymi snami uczestników. Przeczytaj więcej.

 

Między sercem a rozumem – Typy Psychologiczne

 Intelekt i emocje stanowią dwa całkowicie odmienne sposoby, za pomocą których działamy w świecie. Jungowska teoria typów psychologicznych dostarcza narzędzi za pomocą których konflikt ten możemy lepiej zrozumieć. Jung wyróżnił cztery zasadnicze funkcje świadomości, za pomocą których poznajemy rzeczywistość i w niej funkcjonujemy. Ich znajomość pozwala na zrozumienie odmienności i różnorodności naszych działań, pomaga w przyjęciu czyjegoś punktu widzenia i dlatego dostarcza umiejętności rozwiązywania trudności w komunikacji. Przeczytaj więcej.

 

Podróż bohatera

czerwona księga 13

Mit drogi bohatera opisuje ścieżkę, którą podążamy przez życie. W tej podróży mijamy trzy etapy stając się tym, kim jesteśmy. Wyruszamy z domowej przystani, zmagamy się z życiem i wyzwaniami, które przynosi, spotykając pomocników i mentorów, wreszcie wzbogaceni doświadczeniami, wracamy do siebie i odkrywamy swoje miejsce w świecie. W naszej podróży odkrywamy swoje powołanie i pasje. W trakcie warsztatu będziemy przyglądać się archetypom bohaterów naszego życia i ich wędrówce. Przyjrzymy się fikcyjnym bohaterom mitów, baśni, powieści, filmów czy seriali, które nas inspirują. Spojrzymy też w przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość naszego wewnętrznego bohatera. Przeczytaj więcej.

 

Mandala życia

czerwona księga 9

Mandala to według Junga symbol jednoczący wyrażający najdoskonalej pełnię psychiczną człowieka. Mandala to okrąg wykazujący na centralny punkt naszej psychiki, czyli archetyp jaźni. Dynamicznie ujęta przedstawia proces integracji osobowości, zjednoczenia tworzących ją przeciwieństw. W procesie rysowania mandali będziemy poszukiwać naszej pełni integrując różne aspekty naszej psychiki. Przyjrzymy się temu, jak jawi się nasze „tu i teraz”. Warsztat będzie też podsumowaniem i dopełnieniem całego cyklu Akademii Jungowskiej. Przeczytaj więcej.

Cykl życia

Nasze życie niczym strumień wytryskuje ze źródła i płynie dążąc do swego ujścia. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie możemy też odczynić tych wydarzeń z naszego życia, które zadecydowały o jego kształcie. Wydarzenia te składają się na cykl życia, którego archetypowy schemat poznamy w czasie warsztatu. Życie meandruje jak rzeka i każdy jego etap ma głębokie symboliczne znaczenie W trakcie warsztatu będziemy przyglądać się tym symbolom. Poprzez proces medytacji i rysowania rzeki naszego życia zbliżymy się do istoty więzi z naszym wnętrzem oraz innymi istotami w naszym życiu. Przeczytaj więcej.