„Człowiek i jego symbole”

„Człowiek i jego symbole” to dzieło C.G. Junga oraz zespołu jego uczennic i uczniów. Książkę otwiera tekst, napisany przez Junga niedługo przed śmiercią, a w którym skupia się on na snach i ich roli w kontakcie z nieświadomością. Joseph Henderson omawia rolę starożytnych mitów w życiu współczesnego człowieka. Marie Louise von Franz napisała znakomity rozdział poświęcony indywiduacji. Aniela Jaffe omawia symbole w sztuce, a Jolande Jacobi przedstawia przykładową analizę serii snów w procesie analitycznym.

Całość stanowi znakomite wprowadzenie w podstawowe zagadnienia psychologii analitycznej, bardzo dobrze przełożone przez Roberta Palusińskiego i poprzedzone, jak zwykle erudycyjnym, wstępem Jerzego Prokopiuka. Ponad 180 ilustracji stanowi doskonały komentarz do tekstów i wzbogaca ich odbiór.

Jak napisałem w rekomendacjach na okładce: książka to prawdziwy Jung w pigułce i jest to bez wątpienia właśnie ta pigułka, po którą Neo sięgnął w „Matriksie”. Uważna lektura pokazuje bowiem, że możemy postrzegać świat w sposób symboliczny, odkrywając jego głębsze znaczenie i ucząc się percepcji symbolicznej. Przekaz ten stanowi istotę przesłania Junga dla ludzi współczesnych, którym brakuje życia symbolicznego i uwięzieni są w płaskiej rzeczywistości materialistycznego i komercyjnego świata.

Tymczasem to, co nadaje życiu sens to odkrycie, że uczestniczymy w rzeczywistości o wiele bogatszej, objawianej nam przez symbole. Symbole są bowiem transformatorami energii psychicznej, która dzięki nim płynie do świadomości, wzbogacając ją i tworząc żywotną więź z nieświadomością. Doświadczając symboli włączamy się w naturalny proces życia, jak pisze Jung: „Podobnie jak roślina wytwarza kwiat, tak psyche kreuje symbole. Każdy sen jest dowodem tego procesu”.

Mirosław Piróg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *